Asociatia Be TeeN logo propriu.

BeTeeN.ro

01 august 2022

Asociatia Be Teen membru in Grupul de coordonare
a tranziției la neutralitate climatică

Una dintre atribuțiile importante care ne revine, alături de ceilalți membri, este asigurararea diseminării informațiilor cu privire la calendarul lansării apelurilor și a condițiilor de finanțare prevăzute în Ghidul solicitantului/aplicantului, pentru creșterea gradului de absorbție a fondurilor, având în vedere că Județul Gorj beneficiază de cea mai mare alocare financiară din PTJ 2021-2027, respectiv 537 mil euro.

Grupul de coordonare a tranziției la neutralitatea climatică la nivelul județului Gorj este o structură de tip partenerial, fără personalitate juridică, cu rol de coordonare și monitorizare a procesului de tranziție la neutralitatea climatică pentru județul Gorj.

Termeni si conditii

Asociatia Be TeeN logo propriu.

beteen.ro